SOHISCERT es troba acreditada per a la certificació de Producció Ecològica des de l’any 2000. És una entitat acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) amb acreditació Núm. 05/C-PR006 conforme a la norma UNEIX – EN ISO/IEC 17.065.

La Producció Ecològica es troba regulada pel R (CE) Núm. 834/2007 sobre Producció i Etiquetatge de Productes Ecològics i el R (CE) Núm. 889/2008 que ho desenvolupa. Com a distintiu perquè el consumidor pugui diferencies els productes ecològics, totes les unitats envasades, han de portar els termes específics de la producció ecològica i imprès el logotip de la UE i el codi numèric identificatiu de SOHISCERT (ÉS – ECO – 002).

La Producció Ecològica, també crida biològica o orgànica, és un sistema de gestió i producció agroalimentària basat en el respecte al medi ambient, la utilització de mètodes naturals, el foment de la biodiversitat, la preservació de recursos naturals, el benestar animal i una producció conforme a les preferències dels consumidors per aliments obtinguts a partir de substàncies i processos naturals.

BENEFICIS DE CONSUMIR PRODUCTES D’AGRICULTURA ECOLÒGICA

  • Afavoreix el desenvolupament rural i mediambiental.
  • Respecta els ecosistemes i cicles naturals.
  • Preserva i millora la salut del sòl.
  • Augmenta la biodiversitat.

Per un món amb més diversitat, escull eco!