Aquest producte està fabricat a Espanya. Consumint productes locals generem economia circular i un model de consum sostenible i just. Consumint productes locals garantim la generació d’ocupació i assegurem la conservació dels nostres drets laborals i socials. Consumint productes locals reduïm la petjada de CO₂ i li donem un respir al planeta. Per nosaltres i pel planeta, tria local.


Este producto está fabricado en España. Consumiendo productos locales generamos economía circular y un modelo de consumo sostenible y justo. Consumiendo productos locales garantizamos la generación de empleo y aseguramos la conservación de nuestros derechos laborales y sociales. Consumiendo productos locales reducimos la huella de CO2 y le damos un respiro al planeta. Por nosotros y por el planeta, elige local.


Produktu hau Espainian egina da. Tokiko produktuak kontsumitzean, ekonomia zirkularra eta kontsumo eredu jasangarri eta bidezkoa sortzen dugu. Tokiko produktuak kontsumitzean, enplegu sorrera bermatzen dugu eta gure lan eta gizarte arloko eskubideen babesa ziurtatzen dugu. Tokiko produktuak kontsumitzean, CO2 aztarna murrizten dugu eta planeta zaintzen dugu. Guregatik eta planetarengatik, aukeratu bertako produktuak.