És la principal certificació ecològica europea que es concedeix a tots els productes i serveis que asseguren un baix impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

Aquest distintiu garanteix que els productes TRÉBOL VERDE:

  • Tenen una reduïda emissió de sofre i gas d'efecte d'hivernacle, amb la subsegüent reducció de la contaminació atmosfèrica.
  • No utilitzen substàncies nocives per al medi ambient, és a dir, tenen menys emissions de compostos de clor i alliberen menys residus orgànics en l'aigua.
  • Tenen un menor consum d'energia en tot el seu cicle.

ECOLABEL ho concedeix el Comitè d’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea (CEUE), entitat composta per organismes competents nacionals dels estats membres, ONGs mediambientals, associacions de consumidors i industrials, sindicats i representants de les Petites i mitjanes empreses i del món del comerç.

En definitiva, la garantia ECOLABEL, assegura que els seus productes són eficients i eficaços, amb un reduït impacte sobre el medi ambient i que estan lliures de qualsevol mena d’al·lergogen, de manera que també protegeixen el benestar de les persones.